فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

سرطان کلورکتال(روده بزرگ)

آشنایی با سرطان روده بزرگ

تعریف بیماری سرطان روده بزرگ

علائم شایع سرطان روده بزرگ

علل ایجاد و عوامل خطر سرطان روده بزرگ

روش های تشخیص سرطان روده بزرگ

مراحل سرطان روده بزرگ

روش های درمانی سرطان روده بزرگ

تشخیص زودرس و غربالگری سرطان روده بزرگ

منبع:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/symptoms-causes/syc-20353669

https://www.cancer.gov/types/colorectal

سرطان کولون و رکتوم. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل. واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها. 1390