فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

سرطان مری

آشنایی با سرطان مری

تعریف سرطان مری

علائم شایع سرطان مری

علل ایجاد و عوامل خطر سرطان مری

عوارض سرطان مری

تشخیص زودرس و غربالگری سرطان مری

روش های تشخیص سرطان مری

روش های درمان سرطان مری

نکات مراقبتی سرطان مری

منبع:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/esophageal-cancer/symptoms-causes/syc-20356084

https://www.cancer.gov/types/esophageal