فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

سرطان معده

آشنایی با سرطان معده

 

تعریف بیماری

علائم شایع

علل ایجاد و عوامل خطر بیماری

مراحل سرطان معده

روش های تشخیص

روش های درمانی

نکات مراقبتی

 

منبع:

https://www.cancer.gov/types/stomach/patient/stomach-treatment-pdq

آنچه نیاز است درباره سرطان معده بدانید/موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری از سرطان