فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

درباره دکتر امامی

بیوگرافی تحصیلی و کاری

دکتر سید محمد حسن امامی نجفی دهکردی

دکتر سید محمد حسن امامی نجفی دهکردی
متولد سال 1338 دراصفهان، متخصص بیماریهای داخلی و فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد و پانکراس، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

تحصیلات دانشگاهی

فعالیت های شغلی و تجربه‌های علمی

راه اندازی ها

فعالیتهای فرهنگی

رزومه